Start i miejsce
Rejestracja


FESTIWAL STARYCH FILMÓW GŁUCHYCH
FORMULARZ REJESTRACYJNY

19 marca 2016 roku
Instytut Głuchoniemych
Warszawa

Oświadczam, że zapoznałem/am, zrozumiałem/am regulamin i akceptuję jego postanowienia.

Link do 'Regulamin Festiwalu': Dokument Word lub Film PJM


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym, dla potrzeb niezbędnych do organizacji Festiwalu Starych Filmów Głuchych przez Instytut Historii Głuchych "Surdus Historicus" (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Wszystkie wydarzenia Festiwalu Starych Filmów Głuchych będą filmowane i fotografowane przez Organizatora.

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie wizerunku wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w festiwalu oraz wtedy, gdy uczestnik wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu.

Mam świadomość, że organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie festiwalu, a także do odwołania z przyczyn niezależnych. W przypadku odwołania festiwalu informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym uczestnikom na adres e-mail, a dokonane opłaty za wstęp 50% zwrócone przelewem bankowym.


Jeżeli masz pytania proszę o kontakt na email: festiwal@surdushistory.org.pl