Start i miejsce
Biogramy

Klon Gerard

Słuch stracił w dzieciństwie. Wieloletni działacz środowiska Głuchych ziemi śląskiej. Inicjator powołania Koła PTTK "ISKRA" przy Polskim Związku Głuchych w Rybniku. Założyciel (1973 r.) pierwszego w Polsce Koła Niesłyszących Automobilklubu Śląskiego w Rybniku. Organizator turystyki motorowej. Członek honorowy Polskiego Związku Głuchych i Koła Automobilklubu Niesłyszących. Wielokrotnie odznaczony.


Morawski Antoni

Głuchy od urodzenia, absolwent Instytutu Głuchoniemych w Warszawie. Syn rodziców niesłyszących. Wieloletni działacz społeczny, sportowy i turystyczny ziem: przemyskiej, rzeszowskiej, kieleckiej i radomskiej. Autor filmów amatorskich, przedstawiających życie codzienne Koła PTTK "Bartek" w Radomiu (był jego założycielem). Wielokrotnie odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.


Siepkowska Agnieszka

Głucha od urodzenia. Ukończyła studia licencjackie z surdopedagogiki i studia magisterskie z dziennikarstwa o specjalności: media cyfrowe i komunikacja elektroniczna. Pracuje jako pre-press. Wieloletnia działaczka na rzecz głuchych. Interesuje się problematyką i życiem środowiska Głuchych.


Świderski Tomasz

Głuchy od urodzenia. Magister historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła. Syn rodziców niesłyszących. Nauczyciel, surdopedagog (Instytut Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego w Warszawie). Założyciel Instytutu Historii Głuchych "Surdus Historicus". Autor publikacji z zakresu genealogii rodzinnej, historii Głuchych.