Start i miejsce
Program Festiwalu Starych Filmów Głuchych

19 Marca 2016 r.

13:00 – 13:15   Otwarcie festiwalu, powitanie gości i uczestników FSFG
13:15 – 13:45   mgr Agnieszka Siepkowska - „Historia filmu w świecie głuchych”
13:45 – 13:50   mgr Tomasz Adam Świderski - „Krótkie omówienie filmu z V Kongresu CISS w Kopenhadze w 1933 r.”
13:50 – 13:55   Film z V Kongresu CISS w Kopenhadze w 1933 r.
13:55 – 14:25   Magazyn filnowy "W świecie ciszy" z 1982 roku (Archiwum TVP)
14:25 – 14:40   Przerwa kawowa
14:40 – 15:45   Magazyn filmowy "W świecie ciszy" z 1982 roku ciąg dalszy (Archiwum TVP)
15:45 – 16:15   Wywiad z niesłyszącymi kamerzystami z lat 60 - 70 tych, Antonim Morawskim i Gerardem Kloniem.
16:15 – 17:25   Filmy amatorskie z lat 1965 - 1982 "Wspomnienie z lat wędrówki turystyczno – krajoznawczej głuchych w Radomiu" aut. Antoni Morawski, montaż: Olgierd Lech.
17:25 – 17:40   Przerwa kawowa
17:40 – 17:55   Filmy amatorskie:

"Międzynarodowe Zawody Samochodowo-Motocyklowe w Pradze z okazji 25-lecia istnienia Automobilklubu Niesłyszących w Czechosłowacji (13-16.07.1972)" aut. Gerard Klon, montaż Marek Piechocki

"X Ogólnopolski Rajd Turystyczny Polskiego Związku Głuchych (Przemyśl, 19-25.07.1972 r)", aut. Gerard Klon, montaż: Marek Piechocki.
17:55 – 18:15   Dyskusja
18:15 – 18:30   Podsumowanie Festiwalu Starych Filmów Głuchych
18:30   Zakończenie Festiwalu Starych Filmów Głuchych


Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.