Start i miejsce
Fundacja Surdus Historicus

Fundacja Instytut Historii Głuchych "Surdus Historicus" została powołana do życia aktem ustanowionej woli u notariusza dnia 11 czerwca 2012 roku. Jest ona jedyną organizacją pozarządową, która zajmuje się historią Głuchych w szerokim rozumieniu. Mimo faktu, iż nasza działalność ma cztery lata, mamy duże osiągnięcia. Pierwsze, to współpraca z Kołem Terenowym Polskiego Związku Głuchych i Urzędem Miejskim w Wejherowie. W jej wyniku powstała publikacja pt. "Dzieje ruchu społecznego Głuchych w Wejherowie w latach 1932 – 2012" dla uczczenia 80 rocznicy wspomnianego Koła PZG. Ponadto uświetnieniem tej uroczystości był wykład prezesa Instytutu Historii Głuchych, mgr Tomasza Świderskiego, który przybliżył uczestnikom całą historię ruchu społecznego ziemi gdańskiej i sylwetki zasłużonych działaczy. Miało to miejsce 6 października 2012 r. W listopadzie 2012 r. zarząd fundacji zorganizował dla chętnych wycieczkę po Cmentarzu Powązkowskim. Zwiedzono wówczas 17 grobów zasłużonych działaczy na rzecz środowiska Głuchych (w zakresie pracy socjalnej i edukacji). Prezes wygłosił przy każdym grobie krótką prelekcję o zmarłym. W grudniu 2012 roku powstał film w polskim języku migowym o Józefie Jerzym Rogowskim, unikalnej postaci w historii Głuchych. Celem filmu było przybliżenie społeczeństwu sylwetki najwybitniejszego niesłyszącego działacza z przełomu XIX i XX wieku. Film powstał w ramach projektu "4 kroki - wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II", którego koordynatorem był Polski Związek Głuchych, Oddział Łódzki. Instytut Historii Głuchych ma również swoje zasługi w jego powstaniu.

Będąc wiernym idei, która promuje utrwalanie tożsamości i wiary w swoje możliwości wśród młodego pokolenia, prezes Instytutu Historii Głuchych wygłosił prelekcję pt. "Głusi, którzy zmienili świat" dla uczniów Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie na ul. Łuckiej 17/23. Na tym spotkaniu byli obecni również uczniowie z Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie. W dniu 14 czerwca 2013 roku miała miejsce uroczystość I rocznicy naszego Instytutu. Spotkanie odbyło się w lokalu Fundacji Echo w Warszawie. Było to duże wydarzenie, w którym wzięło udział 45 osób z różnych stron Polski.

Natomiast w grudniu 2013 roku fundacja była inicjatorem i organizatorem pierwszej w Polsce Międzynarodowej Konferencji z Historii Głuchych pt. "Głusi wczoraj i dziś. Historia Głuchych na przełomie XIX i XX wieku". Na tej konferencji byli obecni goście nie tylko z Polski, ale również z innych krajów takich jak Niemcy, Francja, Dania, Czechy, Ukraina. Można zobaczyć na stronie konferencja.surdushistory.org.pl.

W następnym roku zarząd, by zrealizować cel promowania historii środowiska niesłyszących wśród młodzieży (i nie tylko), współpracował z Fundacją Kultury Bez Barier przy tworzeniu pierwszego komiksu tego typu w historii Polski pt. "Igor i wehikuł czasu". Jednym z autorów tego komiksu był prezes fundacji Tomasz Adam Świderski. Ten komiks można przejrzeć w PDF na stronie: http://kulturabezbarier.org/komiks,m,mg,20,193