Start i miejsce
Partner

INSTYTUT GŁUCHONIEMYCH im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie najstarsza w Polsce placówka szkolno - wychowawcza dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Instytut powstał 23 października 1817 r., z inicjatywy ks. Jakuba Falkowskiego

Link: www.instytut-gluchoniemych.waw.plPatroni Honorowi

Creallinno - jesteśmy tam gdzie potrzebna jest kreatywność i innowacyjność, prowadzimy przewodnik migowy GuideSign (www.guidesign.pl), filmujemy i fotografujemy (www.renataswiderska.pl) jak i również wykonujemy tłumaczenia z/na Polskiego Języka Migowego z/na Międzynarodowy Język Migowy.

Link: www.creallinno.pl


Oferuje szkolenia z języka migowego dla studentów, nauczycieli szkół ogólnodostępnych i integracyjnych, pracowników administracji publicznej oraz wszystkich osób zainteresowanych nauką żywego języka, jakim jest Polski Język Migowy (PJM), będący naturalnym językiem osób Głuchych.

Link: www.edupjm.pl


Strategia Fundacji polega na wzajemnym pomaganiu i współpracy. ECHO to jedna wielka rodzina. Naszym wspólnym celem jest pomoc dzieciom niedosłyszącym, stymulacja rozwoju dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz integracja ze słyszącymi rówieśnikami.

Link: www.fundacja-echo.pl


Celem Fundacji Głuchych "Zacisze" jest poprawa losu osób niesłyszących w Polsce, umożliwienie im samorealizacji społecznej, edukacyjnej, kulturalnej i zawodowej oraz wyrównywania szans rozwojowych; w tym także poprawa warunków życia, nauki i rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z wadą słuchu i mowy.

Link: http://fgzacisze.pl


Fundacja Kultury Bez Barier sprawia, że kultura staje się dostępna dla osób niewidomych i niesłyszących. W Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Łodzi, w Internecie, w całej Polsce.

Dajemy osobom z dysfunkcjami sensorycznymi możliwość systematycznego samodzielnego i kompetentnego odbioru sztuki.

Podejmowane w ramach Fundacji działania mają prowadzić do tworzenia warunków gwarantujących osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu komfort w czasie wizyty w kinie, teatrze, muzeum i galerii; warunków dających możliwość samodzielnego i kompetentnego odbioru sztuki. Systematyczne i powszechne udostępnianie tekstów kultury ma być także, kierowanym do wszystkich, zaproszeniem do dialogu o potrzebie i możliwościach budowania społeczeństwa otwartego, świadomego, wolnego od stereotypów i uprzedzeń.

Link: http://kulturabezbarier.org


Pracujemy nad nowatorskim programem nauki języka angielskiego dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących – "ENGLISH IN HANDS". Program wykorzystuje kinestetyczne kanały zapamiętywania w miejsce bodźców słuchowych. Dodatkowo uczy podobieństw między strukturą gramatyczną języka angielskiego i Polskiego Języka Migowego (PJM).

Link: www.miedzyuszami.pl


Udzielamy profesjonalnego wsparcia osobom niesłyszącym w każdym wieku, ich rodzinom, przyjaciołom, nauczycielom i pracodawcom. Naszą misją jest popularyzacja polskiego języka migowego i kultury Głuchych.

Link: www.migowy-krakow.pl


"Głucha Polka potrafi" to projekt zainspirowany serią fenomenalnych książek dla kobiet pt. "Polka potrafi" (www.ksiazkapolkapotrafi.pl). Prowadząca projektu, Iwona Krawczuk, sama jest kobietą Głuchą i jednocześnie Polką, która potrafi spełniać się osobiście i zawodowo. Jako fanka "Polek" nawiązała kontakt z ich autorka, Magdą Bębenek, czego owocem jest pierwszy w Polsce inspirujący projekt video dla osób Głuchych - w całości w języku migowym!

Link: Facebook: Głucha Polka potrafi


Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław" zrzesza pasjonatów historii Polski w okresie lat 1939-1956, zajmując się jej szeroko rozumianą popularyzacją.

Link: www.radoslaw44.pl/


Inspide jest akcją skoncentrowaną wokół 5 osób pochodzących z różnych stron Polski. Naszym celem jest zainspirowanie osób z wadą słuchu do podążania za swoimi marzeniami.

Link: http://pjm.inspide.info


Niezależna organizacja pożytku publicznego, zajmująca się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku.

Link: www.karta.org.pl


Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" jest organizacją działającą na rzecz środowiska osób niesłyszących i niedosłyszących. Powstało w marcu 2011 r. z inicjatywy ludzi, którym bliskie są problemy środowiska osób z wadami słuchu.

Link: http://mig-iem.pl/o-nas/misja-i-cel/


STPJM powstało po to, by wspierać jednych i drugich w rozwijaniu wzajemnych relacji opartych na zasadach etycznych, jakości i profesjonaliźmie, by dbać o dobre imię tłumaczy i satysfakcję ich klientów.

Link: www.stpjm.org.plPolski Związek Głuchych jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby głuche i niedosłyszące oraz inne osoby związane ze środowiskiem osób głuchych. Celem działania jest pomoc głuchym i niedosłyszącym we wszelkich sprawach życiowych. Zarząd Główny Polskiego Głuchych jest członkiem Światowej Federacji Głuchych i Europejskiej Unii Głuchych

Link: www.pzg.org.pl

Patroni medialni


"Świat Ciszy" wydawany jest przez Polski Związek Głuchych od 1959 r. To jedyne ogólnopolskie pismo podejmujące problematykę osób z wadami słuchu i tworzone przez osoby niesłyszące.

Link: www.swiatciszy.plZajmujemy się projektowaniem i programowaniem witryn internetowych. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwalają nam na zaoferowanie wysokiej jakości usług i rozwiązań. Wspieramy rozwój przedsiębiorstw pomagając im w efektywnym wykorzystaniu nowoczesnego medium komunikacyjnego jakim jest Internet. Naszą ofertę kierujemy do klientów, którzy są świadomi potęgi nowoczesnych mediów i którzy pragną ich wykorzystania w celu wyróżnienia się na rynku. Na każdym etapie - projektowanie, implementacja, testy i wdrożenie - realizacji zlecenia kierujemy się zachowaniem wysokiej jakości naszej pracy. Innowacyjność, wyobraźnia, nieszablonowość, funkcjonalność i jakość - to cechy realizowanych przez nas projektów.

Link: www.gm-design.pl/